1. barbar

  barbar, främling, utlänning (i förhållande till grekerna eller romarna), i allmänhet nedsättande; person hörande till ett ociviliserat och grymt folk, primitiv, grym och omänsklig person.
 2. cykloper

  cykloper, kykloper, i grekisk mytologi jättar med ett enda öga, placerat i pannan.
 3. berber

  berber, samlingsnamn för Nordafrikas och Saharas förarabiska befolkning.

 4. ociviliserad

  o`civiliserad adj. ociviliserat ORDLED: o--civ-il-is-er-ad
  Svensk ordbok
 5. sedlighetsrörelsen

  sedlighetsrörelsen, föreningar och enskilda personer som främst under 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal engagerade sig för en sedlig upprustning av samhället.
 6. indianlitteratur.

  indianlitteratur, äldre benämning på en litterär genre som växte fram under 1800-talet.

 7. barbarisk

  barba´risk adj. ~t ORDLED: barb-ar-isk
  Svensk ordbok
 8. mörk

  mörk adj. ~t
  Svensk ordbok