1. ockupation

  ockupation betyder att man tar över ett landområde eller ett hus som man inte har rätt till.
 2. ockultism

  ockultism, samlingsbegrepp för olika idéer om att det bortom verkligheten finns andliga krafter som människan kan komma i kontakt med och använda sig av.
 3. Ockhams rakkniv

  Ockhams rakkniv, metodologisk princip med innebörden att man inte bör anta existensen av flera ting eller företeelser än som är nödvändigt för att förstå eller förklara de ifrågavarande – konkret iakttagna – fenomenen.
 4. ocker

  ocker, oredlighetsbrott som innebär otillbörligt utnyttjande av någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån i samband med kreditgivning, köp eller annat avtals ingående.
 5. ockra

  ockra, jordfärgämne i pigmentform i gula, röda och bruna nyanser.
 6. ockupation

  ockupation, inom civilrätten term för att någon blir ägare till en sak på annat sätt än genom förvärv från den tidigare ägaren, t.ex. att någon utnyttjar sin rätt att plocka bär och svamp eller sin fiske- eller jakträtt.
 7. ocklusion

  ocklusion, inom meteorologin slutstadiet i utvecklingen av ett lågtryck i gränszonen mellan olika luftmassor, då den kalla luften på baksidan av lågtrycket hinner ifatt den kalla luften på framsidan.
 8. Ockelbo

  Ockelbo, församling i Uppsala stift, Ockelbo kommun, Gästrikland och Hälsingland (Gävleborgs län); 5 839 invånare (2016).

 9. ockultation

  ockultation, betäckning, månens eller en planets passage genom synlinjen till en annan himlakropp som då skyms bort, t.ex. vid solförmörkelse.
 10. ockult

  ockult, hemlig, förborgad; mystisk (jämför ockultism).