1. odalbonde

  odalbonde, äldre benämning på den bonde som själv ägde och brukade sin jord, odaljord.
 2. odaljord

  odaljord, den jord till vilken bonden haft full äganderätt.
 3. odal

  o`dal [långt a] subst. ~en el. ~et ORDLED: odal-en
  Svensk ordbok
 4. Sør-Odal

  Sør-Odal, kommun i Innlandet fylke, sydöstra Norge.

 5. Nord-Odal

  Nord-Odal, kommun i Innlandet fylke, sydöstra Norge.

 6. odalkvarn

  odalkvarn, äldre kameral benämning på en större vattendriven kvarn vars ägare hade rätt att mot tull ta emot och mala säd åt bönderna inom ett visst område.
 7. odalman

  o`dalman subst. ~nen odalmän, best. plur. odalmännen ORDLED: odal--mann-en
  Svensk ordbok
 8. odalisk

  odalis´k subst. ~en ~er ORDLED: odal-isk-en
  Svensk ordbok
 9. allod

  allo´d subst. ~et ~er ORDLED: all-od-et
  Svensk ordbok
 10. adel

  a´del subst. ~n
  Svensk ordbok