1. odds

  odds, förhållandet mellan vinst och insats vid spel om pengar.
 2. Orvar Odds saga

  Orvar Odds saga, en av de äldsta isländska fornaldarsagorna kring vars centralfigur, den norske sagohjälten Orvar Odd, författaren samlat en rad osannolika äventyr, där åtskilliga folksagomotiv ingår.
 3. odds

  odds [åd´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: odds-et
  Svensk ordbok
 4. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).

 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. Robinson Crusoe

  Robinson Crusoe kallas på svenska vanligen Robinson Kruse.
 7. Davíð Oddsson

  Oddsson, Davíð, född 1948, isländsk politiker (Självständighetspartiet), statsminister 1991–2004.
 8. Gedser Odde

  Gedser Odde, udde på södra Falster; för belägenhet se landskarta Danmark.
 9. Odd Fellow

  Odd Fellow, Independent Order of Odd Fellow, slutet samfund, broderskapsorden, vars verksamhetsformer kopierats efter frimureriet med loger, grader och ritualer.
 10. Odd Tandberg

  Tandberg, Odd, 1924–2017, norsk konstnär.