1. Oden

  Oden heter den högsta guden i fornnordisk religion.
 2. Salomos oden

  Salomos oden, Salomos sånger, en samling anonyma kristna sånger med djärvt och originellt bildspråk, skrivna troligen ca 100 e.Kr., ovisst på vilket språk.
 3. Sven Odén

  Odén, Sven, 1887–1934, lantbrukskemist, professor i oorganisk kemi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1920–25, föreståndare för lantbrukskemiska avdelningen vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet från 1925.
 4. Birgitta Odén

  Odén, Birgitta, 1921–2016, historiker, professor i Lund 1965–87, akademiker i Finlands Akademi från 1990; dotter till Sven Odén, syster till Svante Odén.

 5. Svante Odén

  Odén, Svante, 1924–86, markforskare, professor i marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet från 1971, son till Sven O., bror till Birgitta O.
 6. Odenexpeditionerna

  Odenexpeditionerna, expeditioner med den svenska isbrytaren Oden, vilken 1991 som första konventionella fartyg nådde Nordpolen.
 7. Odensberg

  Odensberg, tätort i Falköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 6 km väster om Falköping; 290 invånare (2016).

 8. Odens jakt

  Odens jakt, i syd- och sydvästsvensk folklore namnet på dels en tolkning av ljudet från nattliga flyttfågelssträck, dels en form av en sägentyp som internationellt kallas ”den vilda jakten” eller ”kvinnojaktssägnen”, där Oden och skogsrået sekundärt blivit jägaren respektive den jagade kvinnan.
 9. Odensåker

  Odensåker, f.d. församling i Mariestads kommun, Västergötland.
 10. Odensala

  Odensala, f.d. församling i Sigtuna kommun, Uppland (Stockholms län).