1. Odens jakt

  Odens jakt, i syd- och sydvästsvensk folklore namnet på dels en tolkning av ljudet från nattliga flyttfågelssträck, dels en form av en sägentyp som internationellt kallas ”den vilda jakten” eller ”kvinnojaktssägnen”, där Oden och skogsrået sekundärt blivit jägaren respektive den jagade kvinnan.
 2. Oden

  Oden, Odin, fornisländska Oðinn, gud i fornnordisk mytologi, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.
 3. Odense

  Odense, kommun i Region Syddanmark på ön Fyn, Danmark.

 4. Odensala

  Odensala, f.d. församling i Sigtuna kommun, Uppland (Stockholms län).
 5. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 6. odensvala

  odensvala, äldre, folklig benämning på svart stork.
 7. gyllene medelvägen

  gyllene medelvägen, begrepp som ytterst går tillbaka på Aristoteles syn på dygden som en medelväg mellan extrema ytterligheter.
 8. Tor

  Tor, fornisländska Þórr, en av de främsta gudarna i fornnordisk mytologi, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.
 9. asar

  asar är en grupp gudar i fornnordisk religion.
 10. religion

  religion är att tro på en högre makt av något slag.