1. odla

  o`dla verb ~de ~t ORDLED: odl-ar SUBST.: odlande, odling
  Svensk ordbok
 2. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 3. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.

 4. kultur

  kultur, odling, bildning.

 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 7. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 8. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 9. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 10. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.