1. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 2. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 3. kultur

  kultur, odling, bildning.
 4. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbi (Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.

 5. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 6. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 7. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 8. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 9. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 10. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.