1. odling

  odling, metod för förökning av bakterier, virus och celler.
 2. odling

  odling, jordområde för uppdrivning av växter.
 3. odling

  o`dling subst. ~en ~ar ORDLED: odl-ing-en
  Svensk ordbok
 4. ekologisk odling

  ekologisk odling är ett sätt att odla som bygger på förnybara resurser, till exempel kogödsel, som finns nära gården.
 5. alternativ odling

  alternativ odling, äldre benämning på ekologiskt lantbruk.
 6. naturenlig odling

  naturenlig odling, odlingssystem som i Sverige uppkom i slutet av 1940-talet, ungefär samtidigt med att de närstående idéerna om organisk–biologisk odling började tillämpas i Schweiz.
 7. giftfri odling

  giftfri odling, odling utan användande av handelsgödselmedel och kemiska bekämpningsmedel.
 8. biodynamisk odling

  biodynamisk odling, form av ekologisk odling, där man avstår från fabrikstillverkade, lättlösliga gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel samt sätter särskild tilltro till ”kosmiska inflytanden”, bl.a. vid framställning av komposter, vartill s.k. biodynamiska preparat utnyttjas.
 9. plöjningsfri odling

  plöjningsfri odling, odlingssystem utan plöjning.
 10. jordfri odling

  jordfri odling, engelska soilless culture, hydroponic, odling i vattenlösning där näringsämnen finns tillgängliga i form av upplösta närsalter.