1. odygdspåse

  o`dygdspåse subst. ~n odygdspåsar ORDLED: o-dygds--pås-en
  Svensk ordbok
 2. Fredrik II

  Fredrik II (tyska Friedrich II.), kallad ”Fredrik den store” ( Friedrich der Grosse), född 24 januari 1712, död 17 augusti 1786, kung av Preussen 1740–86, son till Fredrik Vilhelm I.
 3. odygd

  o`dygd subst. ~en ORDLED: o--dygd-en
  Svensk ordbok
 4. ofog

  o`fog subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o--fog-et
  Svensk ordbok
 5. rackartyg

  rack`artyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rack-ar--tyg-et
  Svensk ordbok
 6. bus

  bus subst. ~et ORDLED: bus-et
  Svensk ordbok
 7. odygdig

  o`dygdig adj. ~t ORDLED: o--dygd-ig
  Svensk ordbok