1. Odysséen

  Odysséen, epos, troligen från ca 700 f.Kr., som sägs vara skapat av Homeros.
 2. Homeros

  Homeros sägs ha varit en blind grekisk skald som ska ha skrivit Iliaden och och Odysséen för omkring 2 700 år sedan.
 3. Iliaden

  Iliaden är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus.
 4. rapsod

  rapsod var en kringvandrande underhållare i antikens Grekland.
 5. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 6. epos

  epos är en lång berättande text som är skriven på vers, alltså efter ett visst mönster.
 7. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 8. Poseidon

  Poseidon var havets, källornas och flodernas gud i den grekiska religionen.

 9. trojanska kriget

  trojanska kriget, enligt den viktigaste av de antika grekiska sagokretsarna det krig som under tio år utkämpades vid staden Troja mellan greker och trojaner.
 10. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.