1. Odyssé

  Odyssé, unglitterär tidskrift utgiven 1953–55 av Dag Wedholm, en utbrytare ur Metamorfosgruppen.
 2. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 3. konkretism

  konkretism, litterär riktning under främst 1950- och 60-talen som med typografiska experiment sökte ge texterna en visuell, akustisk eller sensorisk verkan.
 4. odyssé

  odyssé [-se´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: odyss-én
  Svensk ordbok
 5. Sture Linnér

  Linnér, Sture, 1917–2010, industriman, FN-tjänsteman, docent i grekiska vid Uppsala universitet 1943, professors namn 1992.
 6. Alexandra Pascalidou

  Pascalidou, Alexandra, född 1970, journalist, programledare och författare. 

 7. Donna Tartt

  Tartt, Donna, född 1964, amerikansk författare.
 8. Marianne Lindberg De Geer

  Lindberg De Geer, Marianne, född 1946, konstnär.

 9. Galileo

  Galileo, amerikansk rymdsond för utforskning av Jupiter och dess satellitsystem.
 10. assyrier

  assyrier, benämning på en invandrargrupp med ursprung i Turkiet, Libanon, Syrien, Iran och Irak (jämför syrianer).