1. oeftergivlig

  o`eftergivlig adj. ~t ORDLED: o--efter-giv-lig
  Svensk ordbok
 2. sine qua non

  sine qua non, conditio sine qua non, (villkor) utan vilket icke, dvs. ofrånkomlig förutsättning eller oeftergivligt villkor.
 3. kompartmentsyndrom

  kompartmentsyndrom, nedsatt blodcirkulation med skadlig effekt på nerver och muskulatur, orsakat av ökat tryck, särskilt i armarnas och benens vävnadsfack, som har oeftergivliga bindvävsväggar.
 4. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 5. nordiskt försvarsförbund.

  nordiskt försvarsförbund. Idén om enigt försvar av Norden har diskuterats sedan skandinavismens dagar.
 6. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 7. pansarhjärta

  pansarhjärta, sjukligt tillstånd i hjärtsäcken som efter en hjärtsäcksinflammation blir stel, förkalkad, tjock och även kan skrumpna.
 8. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar, sjukliga förändringar i hjärtats blodkärl, muskulatur och/eller klaffar.
 9. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 10. könskvotering

  könskvotering, jämställdhetspolitisk åtgärd med syfte att genom målinriktad rekrytering av det i sammanhanget underrepresenterade könet rätta till oönskade skevheter i samhället, t.ex. inom politik och utbildning eller på arbetsmarknaden.