1. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 2. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 3. oemotsagd

  o`emotsagd adj. oemotsagt ORDLED: o--e-mot-sag-da
  Svensk ordbok
 4. Möjbrostenen

  Möjbrostenen, runsten från Möjbro, Hagby socken, Uppland, numera i Statens historiska museum, Stockholm.
 5. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 6. formelteori

  formelteori, en teori inom folkdikts- och eposforskningen som utgår från det faktum att en god del av muntlig både prosa och poesi består av ”formler”, stereotypa byggbitar, klichéer, fasta ordvändningar och stående epitet etc., som står till berättarens förfogande utan att behöva ändras och som finns i synonyma utformningar av olika längd för att kunna fogas in i versmåttet.
 7. statistik

  statistik, dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras.
 8. polemisk

  pole´misk adj. ~t ORDLED: pol-em-isk
  Svensk ordbok