1. oemottaglig

  o`emottaglig adj. ~t ORDLED: o--e-mot-tag-lig
  Svensk ordbok
 2. hjärndöd

  hjärndöd, total hjärninfarkt, irreversibelt koma, tillstånd där samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort i hjärnans alla delar men hjärtat fortfarande slår.
 3. sakskäl

  sa`kskäl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sak--skäl-et
  Svensk ordbok
 4. smicker

  smick´er subst. smickret ORDLED: smickr-et
  Svensk ordbok
 5. oresonlig

  o`resonlig adj. ~t ORDLED: o--res-on-lig
  Svensk ordbok
 6. förnuftsskäl

  förnuf`tsskäl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-nufts--skäl-et
  Svensk ordbok
 7. slå ifrån sig

  slå ifrå´n sig verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it i-från
  Svensk ordbok