1. ofärg

  o`färg subst. ~en ~er ORDLED: o--färg-en
  Svensk ordbok
 2. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 3. ofärgad

  o`färgad adj. ofärgat ORDLED: o--färg-ad
  Svensk ordbok
 4. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 5. myrsyra

  myrsyra är den enklaste karboxylsyran och kallas också metansyra.
 6. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 7. denim

  denim, ursprungligen ett tyg till arbetskläder från den sydfranska staden Nîmes.
 8. plastid

  plastid, typ av cellorganell hos växter och eukaryota alger.
 9. amerikanskt blåbär

  amerikanskt blåbär, high-bush blueberry, Northern highbush, högväxande blåbär, trädgårdsblåbär, Vaccinium corymbosum, art i familjen ljungväxter.
 10. gips

  gips är ett vitt eller färglöst mineral.