1. oför

  o`för adj. ~t ORDLED: o--för
  Svensk ordbok
 2. oförtvålbart ämne

  oförtvålbart ämne, fettlösligt organiskt ämne som, efter förtvålning av fettet, kan extraheras ur tvållösningen med olika lösningsmedel.
 3. oförsvarad ort

  oförsvarad ort, bebodd ort som av en av två krigförande parter förklaras som oförsvarad ort enligt 1977 års tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna, vilket innebär att den lämnas öppen för ockupation av motpartens styrkor för att civilbefolkning och bebyggelse därigenom skall skonas.
 4. oförstörande provning

  oförstörande provning, materialprovning med metoder som inte förstör materialet, t.ex. magnetpulverprovning, röntgenprovning och ultraljudsprovning.
 5. oföre

  o`före subst. ~t ORDLED: o--för-et
  Svensk ordbok
 6. oförarglig

  o`förarglig adj. ~t ORDLED: o--för-arg-lig
  Svensk ordbok
 7. oförstånd

  o`förstånd subst. ~et ORDLED: o--för-stånd-et
  Svensk ordbok
 8. oförtövad

  o`förtövad adj. oförtövat ORDLED: o--för-töv-ad
  Svensk ordbok
 9. oföretagsam

  o`företagsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--före-tag-sam
  Svensk ordbok
 10. oförståelig

  o`förståelig adj. ~t ORDLED: o--för-ståe-lig
  Svensk ordbok