1. oförtruten

  o`förtruten adj. oförtrutet oförtrutna ORDLED: o--för-trut-en
  Svensk ordbok
 2. oförtröttlig

  o`förtröttlig adj. ~t ORDLED: o--för-trött-lig
  Svensk ordbok
 3. förtryta

  förtry´ta verb förtröt förtrutit, pres. förtryter ORDLED: för-tryt-er SUBST.: förtrytande
  Svensk ordbok
 4. tryta

  try`ta verb tröt trutit, pres. tryter ORDLED: tryt-er SUBST.: trytande
  Svensk ordbok