1. ofarlig

  o`farlig adj. ~t ORDLED: o--far-lig
  Svensk ordbok
 2. hajar

  hajar är en grupp broskfiskar.
 3. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 4. skorpioner

  skorpioner, Scorpiones, ordning spindeldjur som omfattar ca 1 500 arter och har nästan världsvid utbredning (många arter i tropikerna) men saknas i nordligare delar av Nordamerika och Eurasien; flera arter finns i södra Europa.

 5. mimikry

  mimikry innebär att djur i en art liknar djur i en annan art som de inte är släkt med.
 6. homeopati

  homeopati, alternativmedicinsk verksamhet som grundar sig på antagandet att ”liknande botar liknande”.
 7. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 8. fosfor

  fosfor hör till en grupp av grundämnen som kallas för icke-metaller.
 9. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 10. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.