1. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 2. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 3. Rhen

  Rhen, tyska Rhein, franska Rhin, nederländska Rijn, Europas femte längsta flod; 1 320 km.
 4. absint

  absint, en svagt grönaktig spritdryck, som innehåller extrakt av olika örter, bl.a. malört, anis och fänkål; alkoholhalt: 55–60 volymprocent.
 5. asymtomatisk

  asymtomatisk, egentligen ’utan symtom’, benämning på tillstånd eller sjukdom som förlöper helt tyst, utan sjukdomstecken.
 6. skorpioner

  skorpioner, Scorpiones, ordning spindeldjur som omfattar ca 1 500 arter och har nästan världsvid utbredning (många arter i tropikerna) men saknas i nordligare delar av Nordamerika och Eurasien; flera arter finns i södra Europa.
 7. exostos

  exostos (nylat. exostosis, av grekiska exostōsis ’benutväxt’, av ex- och grekiska osteon ’ben’), utväxt av benknöl från skelettet, vanligast i knäregionen.
 8. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 9. ofarlig

  o`farlig adj. ~t ORDLED: o--far-lig
  Svensk ordbok
 10. glykol

  glykol [uttalas glykå’l] är en typ av alkohol som smakar sött.