1. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 2. hypokondri

  hypokondri, hypochondriasis, inbillningssjuka, överdrivet uppmärksammande av kroppsliga symtom som uppfattas som onormala.
 3. skorpioner

  skorpioner, Scorpiones, ordning spindeldjur som omfattar ca 1 500 arter och har nästan världsvid utbredning (många arter i tropikerna) men saknas i nordligare delar av Nordamerika och Eurasien; flera arter finns i södra Europa.
 4. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 5. mimikry

  mimikry innebär att djur i en art liknar djur i en annan art som de inte är släkt med.
 6. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 7. Rhen

  Rhen, tyska Rhein, franska Rhin, nederländska Rijn, Europas femte längsta flod; 1 320 km.
 8. absint

  absint, en svagt grönaktig spritdryck, som innehåller extrakt av olika örter, bl.a. malört, anis och fänkål; alkoholhalt: 55–60 volymprocent.
 9. asymtomatisk

  asymtomatisk, egentligen ’utan symtom’, benämning på tillstånd eller sjukdom som förlöper helt tyst, utan sjukdomstecken.
 10. exostos

  exostos (nylat. exostosis, av grekiska exostōsis ’benutväxt’, av ex- och grekiska osteon ’ben’), utväxt av benknöl från skelettet, vanligast i knäregionen.