1. offerera

  offere´ra verb ~de ~t ORDLED: of-fer-er-ar SUBST.: offererande, offerering
  Svensk ordbok
 2. offerent

  offeren´t subst. ~en ~er ORDLED: of-fer-ent-en
  Svensk ordbok
 3. utbjuda

  u`tbjuda verb utbjöd utbjudit utbjuden utbjudna, pres. utbjuder ORDLED: ut--bjud-er SUBST.: utbjudande, utbjudning
  Svensk ordbok
 4. offertorium

  offertorium [-o`r- äv. -o´r-] subst. offertoriet offertorier ORDLED: of-fert-ori-et
  Svensk ordbok
 5. offert

  offert´ subst. ~en ~er ORDLED: of-fert-en
  Svensk ordbok
 6. offra

  offra [åf`-] verb ~de ~t ORDLED: offr-ar SUBST.: offrande, offring; offer
  Svensk ordbok
 7. erbjuda

  erbjuda [e`r- el. ä`r-] verb erbjöd erbjudit erbjuden erbjudna, pres. erbjuder ORDLED: er-bjud-er SUBST.: erbjudande (till 1); erbjudan (till 1)
  Svensk ordbok