1. officiellt språk

  officiellt språk, i snävare mening ( officiellt språk de jure) ett språk som är erkänt genom lagar eller författningar i en stat eller en annan politisk enhet och används inom administrationen och i andra offentliga sammanhang, i vidare mening ( officiellt språk de facto) ett språk som används på detta sätt oberoende av om detta är lagfäst.
 2. Arméns trumkår

  Arméns trumkår, ATK, f.d. militärmusikkår som bildades 1992 i syfte att svara för parad-, ceremoni- och tjänstemusik för försvaret och statsledningen under den kalla delen av året.
 3. Michael Flynn

  Flynn, Michael, född 1958, amerikansk militär, före detta säkerhetsrådgivare till Donald Trump.

 4. Steven Mnuchin

  Mnuchin, Steven, född 1962, amerikansk affärsman, bankman, företagsledare och filmproducent, finansminister sedan 2017.

 5. Nikki Haley

  Haley, Nimrata (Nikki), född Randhawa 1972, amerikansk politiker (republikan), FN-ambassadör sedan 2017.

 6. Kilroy was here

  Kilroy was here, ett uttryck skrivet på väggar m.m. av allierade soldater under andra världskriget.
 7. Christine Lagarde

  Lagarde, Christine, född 1956, fransk jurist och politiker (konservativ), sedan 2011 chef för Internationella valutafonden (IMF).

 8. Willy Brandt

  Brandt, Willy, egentligen Herbert Frahm, född 18 december 1913, död 8 oktober 1992, tysk politiker, Västtysklands förbundskansler 1969–74.
 9. Robert Kennedy

  Kennedy, Robert, 1925–68, amerikansk jurist och politiker (demokrat), bror till John F. Kennedy och Edward Kennedy, son till Joseph Kennedy.
 10. Nicolae Ceaușescu

  Ceaușescu, Nicolae, född 26 januari 1918, död 25 december 1989, rumänsk politiker, sitt lands härskare 1965–89.