1. officiellt språk

  officiellt språk, i snävare mening ( officiellt språk de jure) ett språk som är erkänt genom lagar eller författningar i en stat eller en annan politisk enhet och används inom administrationen och i andra offentliga sammanhang, i vidare mening ( officiellt språk de facto) ett språk som används på detta sätt oberoende av om detta är lagfäst.
 2. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 3. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 4. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 5. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).
 8. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 9. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 10. Island

  Island, stat i Nordatlanten.