1. ofri tomt

  ofri tomt, äldre benämning på sådan mark som en stad ägde men upplät till annan som plats för byggnad.
 2. ofrivillig arbetslöshet

  ofrivillig arbetslöshet, arbetslöshet som innebär att inte alla som vill kan få arbete vid rådande reallön och som inte försvinner vid en lönesänkning; begreppet har främst förknippats med keynesiansk ekonomisk teori men förekom även före Keynes genombrott.
 3. ofri

  o`fri adj. ~tt ORDLED: o--fri
  Svensk ordbok
 4. ofri grund

  ofri grund, mark som inte ägs av ägaren till byggnad som är uppförd på den.
 5. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 6. byggnad på ofri grund

  byggnad på ofri grund, byggnad som ägs av någon annan än markens ägare.
 7. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.

 8. livegenskap

  livegenskap innebär att bönder som arbetade på en godsägares mark inte var fria.

 9. ofrihet

  o`frihet subst. ~en ORDLED: o--fri-het-en
  Svensk ordbok
 10. ofrivillig

  o`frivillig adj. ~t ORDLED: o--fri-vill-ig
  Svensk ordbok