1. ofri

  o`fri adj. ~tt ORDLED: o--fri
  Svensk ordbok
 2. ofri grund

  ofri grund, mark som inte ägs av ägaren till byggnad som är uppförd på den.
 3. ofri tomt

  ofri tomt, äldre benämning på sådan mark som en stad ägde men upplät till annan som plats för byggnad.
 4. ofrivillig arbetslöshet

  ofrivillig arbetslöshet, arbetslöshet som innebär att inte alla som vill kan få arbete vid rådande reallön och som inte försvinner vid en lönesänkning; begreppet har främst förknippats med keynesiansk ekonomisk teori men förekom även före Keynes genombrott.
 5. byggnad på ofri grund

  byggnad på ofri grund, byggnad som ägs av någon annan än markens ägare.
 6. ofrihet

  o`frihet subst. ~en ORDLED: o--fri-het-en
  Svensk ordbok
 7. ofrivillig

  o`frivillig adj. ~t ORDLED: o--fri-vill-ig
  Svensk ordbok
 8. livegenskap

  livegenskap innebär att bönder som arbetade på en godsägares mark inte var fria.

 9. backstuga

  backstuga, stuga på ofri (hyrd eller upplåten) mark utan tillhörig jord, ofta på en bondbys ofruktbara utmark (se backstugusittare).
 10. friköp

  friköp, inom fastighetsrätten förvärv av full äganderätt till tidigare ofri jord, t.ex. kronoböndernas förvärv av sina hemman enligt skatteköpsförordningarna 1723 och 1848 samt arrendatorernas lägenhetsförvärv enligt ensittarlagarna 1918, 1920 och 1925.