1. oftalmoskop

  oftalmoskop, instrument för undersökning av ögats inre delar, framför allt ögonbottnen.
 2. oftalmologi

  oftalmologi, oftalmiatri, läran om ögat och dess sjukdomar.
 3. oftalmo-

  oftalmo- (av grekiska ophthalmos ’öga’), oftalm-, sammansättningsled: avseende ögat eller ögonen, ögon-.
 4. oftalmoskopi

  oftalmoskopi, fundoskopi, undersökning av ögats inre delar med oftalmoskop.
 5. ofta

  ofta [åf`-] adv.
  Svensk ordbok
 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 8. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 9. Josef Stalin

  Josef Stalin var en sovjetisk politiker och Sovjetunionens kommunistiske diktator från slutet av 1920-talet till sin död 1953.

 10. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.