1. ofta

  ofta [åf`-] adv.
  Svensk ordbok
 2. oftalmo-

  oftalmo- (av grekiska ophthalmos ’öga’), oftalm-, sammansättningsled: avseende ögat eller ögonen, ögon-.
 3. oftalmodynamometri

  oftalmodynamometri, metod att värdera blodcirkulationen till huvudet och ögonen genom mätning av det tryck mot ögonen som får blodflödet i artären vid synnerven att nästan upphöra.
 4. oftalmoplegi

  oftalmoplegi, förlamning av ögonmuskel.
 5. oftalmometer

  oftalmometer, detsamma som keratometer.
 6. oftalmograf

  oftalmograf, apparat som gör det möjligt att registrera ögats rörelser så att man på en skrivarremsa kan avläsa hur ögat rört sig vid olika uppgifter, t.ex. läsning.
 7. oftalmoftis

  oftalmoftis, ftis, mjukt, hopsjunket och blint öga.
 8. oftalmektomi

  oftalmektomi, enukleation, kirurgiskt avlägsnande av ett öga på grund av elakartad tumör, svår skada e.d.
 9. oftalmoskop

  oftalmoskop, instrument för undersökning av ögats inre delar, framför allt ögonbottnen.
 10. oftalmoskopi

  oftalmoskopi, fundoskopi, undersökning av ögats inre delar med oftalmoskop.