1. oftalmologi

  oftalmologi, oftalmiatri, läran om ögat och dess sjukdomar.
 2. oftalmologi

  oftalmologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: oftalmo-log-in
  Svensk ordbok
 3. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 4. medeltidens medicin

  medeltidens medicin, medicinen i Västeuropa efter det västromerska rikets fall och fram till ca 1500.
 5. oftalmiatri

  oftalmiatri ’medicinsk behandling’), oftalmiatrik, oftalmologi, läran om ögat och dess sjukdomar.
 6. oftalmiatrik

  oftalmiatri´k subst. ~en ORDLED: oftalmi-atr-ik-en
  Svensk ordbok