1. ogärna

  o`gärna adv. ORDLED: o--gär-na
  Svensk ordbok
 2. giraff

  giraff är världens högsta djur, nästan 6 meter hög.
 3. ädel metall

  ädel metall är en metall som ogärna reagerar kemiskt med andra ämnen.
 4. diktator

  diktator, politisk ledare som stödd på speciella maktmedel härskar utan inskränkningar och utan att lämna något inflytande till folket.
 5. argon

  argon, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken Ar.
 6. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.

 7. fredag

  fredag, tidigare räknad som veckans sjätte dag, sedan 1973 som dess femte, fick redan i förkristen tid hos kontinentalgermanerna sitt namn, efter gudinnan Frigg, som en översättning av latinets Veneris Dies, Venus dag (jämför franska vendredi).
 8. Samuel Klingenstierna

  Klingenstierna, Samuel, 1698–1765, matematiker.
 9. cognac

  cognac, konjak, fransk spritdryck som destilleras i området kring staden Cognac norr om Bordeaux vilket omfattar departementen Charente och Charente-Maritime.
 10. Gillis Grafström

  Grafström, Gillis, 1893–1938, konståkare.