1. magi

  magi, handlingar som anses påverka översinnliga krafter eller makter till utövarens fördel.
 2. ogärning

  o`gärning subst. ~en ~ar ORDLED: o--gärn-ing-en
  Svensk ordbok
 3. missdåd

  miss`dåd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: miss--dåd-et
  Svensk ordbok
 4. illdåd

  ill`dåd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ill--dåd-et
  Svensk ordbok
 5. likvärdig

  li`kvärdig adj. ~t ORDLED: lik--värd-ig
  Svensk ordbok
 6. o-

  o`- förled
  Svensk ordbok
 7. brott

  brott [bråt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brott-et
  Svensk ordbok