1. ogifta sambors gemensamma hem

    ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
  2. demografi

    demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
  3. Anders Celsius

    Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
  4. penicilliner

    penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.

  5. mimikry

    mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).
  6. celibat

    celibat, frivillig sexuell avhållsamhet och avstående från äktenskap.
  7. fosfor

    fosfor hör till en grupp av grundämnen som kallas för icke-metaller.
  8. Athena

    Athena var klokhetens, vetenskapens och hantverkets gudinna i den grekiska religionen.

  9. fruktsamhet

    fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
  10. etylacetat

    etylacetat, ättiksyraetylester, ättiketer (äldre, oegentlig benämning) CH 3COOC 2H 5, färglös, flyktig vätska med behaglig lukt.