1. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. mimikry

  mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).
 4. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.

 5. celibat

  celibat, frivillig sexuell avhållsamhet och avstående från äktenskap.
 6. fosfor

  fosfor hör till en grupp av grundämnen som kallas för icke-metaller.
 7. kafé

  kafé, café, lokal där man framför allt serverar kaffe, te och läskedrycker samt bakverk och smörgåsar.
 8. ogifta sambors gemensamma hem

  ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
 9. etylacetat

  etylacetat, ättiksyraetylester, ättiketer (äldre, oegentlig benämning) CH 3COOC 2H 5, färglös, flyktig vätska med behaglig lukt.
 10. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.