1. ogilla

  o`gilla verb ~de ~t ORDLED: o--gill-ar SUBST.: ogillande
  Svensk ordbok
 2. ogillande

  ogillande, det uttryck som i domar används för att ange att den talan som förts av käranden i tvistemål respektive åklagaren i brottmål prövats i sak men befunnits ogrundad.
 3. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.

 4. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 5. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 6. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 7. John Maynard Keynes

  Keynes, John Maynard, från 1942 Baron Keynes of Tilton (Lord Keynes), född 5 juni 1883, död 21 april 1946, brittisk nationalekonom, son till John Neville Keynes.
 8. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 9. mobbning

  mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång.
 10. Marcel Proust

  Proust, Marcel, född 10 juli 1871, död 18 november 1922, fransk författare.