1. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 2. vinkelns tredelning

  vinkelns tredelning, problemet att med endast passare och ograderad linjal dela en given vinkel i tre lika stora delar, ett av de tre klassiska konstruktionsproblemen (de andra är cirkelns kvadratur och deliska problemet).
 3. pipett

  pipett, redskap för volymmätning och dosering av vätskor bestående av ett glas- eller plaströr som nedtill är utdraget i en spets.
 4. konstruktion

  konstruktion, i traditionell matematik: att rita en figur med tekniska hjälpmedel som passare och (ograderad) linjal.