1. stärkelse

  stärkelse, (C 6H 10O 5) n, polysackarid uppbyggd av en blandning av grenade och ogrenade kedjor av upp till flera tusen enheter glukos; jämte cellulosa det kolhydrat som förekommer i störst mängd i naturen.
 2. nukleinsyror

  nukleinsyror, ogrenade polymerer av nukleotider.
 3. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 4. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.

 5. dipterocarpusväxter

  dipterocarpusväxter, Dipterocarpaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med knappt 600 arter små eller medelstora träd hemmahörande i tropiska Asien och ostindiska övärlden samt med några arter i tropiska Afrika.
 6. hästhov

  hästhov, hästhovsört, tussilago, Tussilago farfara, art i familjen korgblommiga växter.
 7. dekan

  dekan, generell benämning på alifatiska kolväten med molekylformeln C 10H 22 och speciell benämning på det ogrenade kolvätet med denna formel.
 8. hexan

  hexan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med formeln C 6H 14.
 9. gurka

  gurka, Cucumis sativus, art i familjen gurkväxter.
 10. grönalger

  grönalger, Chlorophyta, division alger med uppemot 20 000 arter över hela världen.