1. ohörbar

    o`hörbar adj. ~t ORDLED: o--hör-bar
    Svensk ordbok
  2. musik

    musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
  3. dämpning

    dämpning, sammanfattande benämning på sådana effekter som gör att t.ex. vibrationer, ljud och svängningar i reglersystem avtar med tiden, eller att storleken av dem minskas.