1. infraljud

  infraljud är dova ljud som en människa normalt inte kan uppfatta med hörseln.
 2. ultraljud

  ultraljud är gälla ljud som en människa normalt inte kan uppfatta med hörseln.

 3. vibration

  vibration, svängningsrörelse i mekaniskt system.
 4. ultraljud

  ul`traljud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ultra--ljud-et
  Svensk ordbok
 5. mumla

  mum`la verb ~de ~t ORDLED: muml-ar SUBST.: mumlande; mummel
  Svensk ordbok
 6. grymta

  grym`ta verb ~de ~t ORDLED: grymt-ar SUBST.: grymtande, grymtning; grymt
  Svensk ordbok