1. ohanterlig

  o`hanterlig adj. ~t ORDLED: o--hant-er-lig
  Svensk ordbok
 2. Seglen

  Seglen, Vela, stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 3. Skeppet Argo

  Skeppet Argo, Argo Navis, en av de 48 ursprungliga stjärnbilder som förtecknades av Ptolemaios i dennes Almagest.
 4. Thomas Wolfe

  Wolfe, Thomas, 1900–38, amerikansk författare.
 5. Kompassen

  Kompassen, Pyxis, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen, i Sverige synlig endast vintertid från landets södra delar.
 6. flyttningsbruk

  flyttningsbruk, jordbruksform tillämpad på magra jordar som inte ger skörd flera år i följd, numera främst i tropiska och vissa subtropiska områden, mest i skog, på före detta skogsmark och på fuktsavann.
 7. allostas

  allostas, kroppsliga eller psykiska tillstånd som avviker från ett jämviktsläge, homeostas.
 8. monorail

  monorail, enskensbana, järnväg med spår bestående av endast en skena.
 9. grupptalan

  grupptalan, talan som förs vid rättegång av en kärande (som även kan vara en myndighet) som företrädare för en större grupp personer.
 10. folkförsamling

  folkförsamling, politiskt-konstitutionell term i första hand förbunden med antikens statsformer.