1. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 2. indianreservat

  indianreservat, områden som reserverats för indianer.

 3. irrbloss

  irrbloss, ljusfenomen som irrar fram och tillbaka tätt över marken, ofta i sumpmarker men även i torr terräng.
 4. mammon

  mammon, egendom, rikedom, en människas tillgångar utöver livet och kroppen.
 5. ohederlig

  o`hederlig adj. ~t ORDLED: o--heder-lig
  Svensk ordbok
 6. gangster

  gangster, populär benämning på oftast i gäng organiserad yrkesbrottsling som använder ohederliga och hänsynslösa metoder i sin verksamhet.
 7. John Key

  Key, John, född 1961, nyzeeländsk politiker (konservativ), premiärminister 2008–16.

 8. falskspel

  falskspel är lika gammalt som de spel man fuskar i; man har funnit falska tärningar såväl från antikens Rom som från nordisk vikingatid.
 9. Keith Laumer

  Laumer, Keith, 1925–93, amerikansk författare.
 10. ruffel

  ruff´el subst. rufflet ORDLED: ruffl-et
  Svensk ordbok