1. ohm

  ohm, SI-enhet för (elektrisk) resistans med beteckningen Ω.
 2. Ohms lag

  Ohms lag säger att strömstyrkan I i en ledare­ är proportionell mot potential­skill­naden U mellan dess ändar, dvs.
 3. Georg Simon Ohm

  Ohm, Georg Simon, 1789–1854, tysk fysiker, som 1826 genom experimentella undersökningar upptäckte ett samband mellan elektrisk spänning, strömstyrka och resistans. Upptäckten redovisades i Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (1827). Sambandet kallas sedermera Ohms lag.
 4. ohmskt motstånd

  ohmskt motstånd, äldre benämning på resistans.
 5. ohmsk uppvärmning

  ohmsk uppvärmning, detsamma som motståndsuppvärmning.
 6. ohm

  ohm [å´m] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ohm-en
  Svensk ordbok
 7. resistans

  resistans, beteckning R, tidigare elektriskt motstånd eller ohmskt motstånd.
 8. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 9. ohmmeter

  ohmmeter, instrument för bestämning av resistansen hos en elektrisk komponent.
 10. spänning

  spänning är ett mått som används i samband med elektricitet.