1. Ohms lag

  Ohms lag säger att strömstyrkan I i en ledare­ är proportionell mot potential­skill­naden U mellan dess ändar, dvs.
 2. ohmskt motstånd

  ohmskt motstånd, äldre benämning på resistans.
 3. ohm

  ohm är en måttenhet som man använder för att tala om det elektriska motståndet (resistansen) i en elektrisk krets eller komponent.
 4. Georg Simon Ohm

  Ohm, Georg Simon, 1789–1854, tysk fysiker, som 1826 genom experimentella undersökningar upptäckte ett samband mellan elektrisk spänning, strömstyrka och resistans. Upptäckten redovisades i Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (1827). Sambandet kallas sedermera Ohms lag.
 5. resistans

  resistans, beteckning R, tidigare elektriskt motstånd eller ohmskt motstånd.
 6. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 7. ohmsk uppvärmning

  ohmsk uppvärmning, detsamma som motståndsuppvärmning.
 8. spänning

  spänning är ett mått som används i samband med elektricitet.
 9. indium

  indium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B); kemiskt tecken In.

 10. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.