1. oja sig

  oja sig [åj`a] verb ojade ojat ORDLED: oj-ar SUBST.: ojande
  Svensk ordbok
 2. The O’Jays

  The O’Jays, amerikansk sånggrupp, bildad 1958 i Canton, Ohio, som The Triumphs av Eddie Levert ( född 1942), Walter Williams ( född 1942), William Powell ( 1942–77), Bobby Massey ( född 1942) och Bill Isles ( född 1942).
 3. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 4. ungdom

  ung`dom subst. ~en ~ar ORDLED: ung-dom-en
  Svensk ordbok