1. okänslig

  o`känslig adj. ~t ORDLED: o--känsl-ig
  Svensk ordbok
 2. buffert

  buffert, inom kemi ämnen som upplösta ger lösningen egenskapen att dess surhetsgrad (protonkoncentration, pH-värde) är i det närmaste okänslig för utspädning och endast långsamt ändras vid tillsats av syror eller baser.
 3. fiberoptik

  fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan.
 4. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.
 5. psykopati

  psykopati, en grupp av problem som tillhör kategorin personlighetsstörning och som således inte är att anse som psykisk störning (psykisk sjukdom).
 6. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. stavar

  stavar, ljuskänsliga sinnesceller i ögats näthinna vilka ger mörkerseende i svagt ljus.
 9. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 10. lysdiod

  lysdiod är en halvledare som kan fås att lysa när en ström flyter genom den.