1. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 2. olaga hot

  olaga hot, fridsbrott som begås av den som lyfter vapen mot annan eller hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.
 3. olaga förföljelse

  olaga förföljelse, stalking, stalkning, förföljelsesyndrom, brott mot frihet och frid som förstärker det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse.

 4. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 5. olaga integritetsintrång

  olaga integritetsintrång, fridsbrott som begås av den person som med uppsåt gör intrång i någons privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter ägnade att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

 6. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 7. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 8. ockupation

  ockupation, inom folkrätten ett begrepp inom ramen för krigets lagar.
 9. hedersrelaterade brott

  hedersrelaterade brott, benämning på brott som skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts påstådda anseende. 

 10. strejk

  strejk är när människorna på en arbetsplats slutar att arbeta för att försöka tvinga arbetsgivaren att gå med på ett krav, till exempel högre lön.