1. olegerat stål

  olegerat stål, stål med huvudsakligen kol, kisel och mangan som legeringsämnen med en högsta halt av ca 2 %.
 2. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.

 3. ferrit

  ferrit, alfajärn, metalliskt material som är den dominerande fasen i olegerade icke härdat stål.
 4. maskinstål

  maskinstål, olegerade stål för tillverkning av maskindetaljer som axlar, kolvar och kugghjul.
 5. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 6. låglegerade stål

  låglegerade stål, stål med en total halt av legeringsämnen på upp till ca 5 %.
 7. sinterstål

  sinterstål, enkelt lågkolhaltigt stål, olegerat eller legerat med ca 3 % koppar, som tillverkas genom pressning och sintring av metallpulver.
 8. korngränshärdning

  korngränshärdning, kornstrukturens bidrag till hållfastheten hos material.
 9. blåskörhet

  blåskörhet, fenomen som innebär att olegerade stål har låg duktilitet (formbarhet) mellan 200 och 400 °C, vilket gör att detta temperaturintervall bör undvikas vid smidning.
 10. klyvbrott

  klyvbrott, klyvning av ett material längs kristallina plan med vissa orienteringar.