1. olika

  o`lika adv. ORDLED: o--lika
  Svensk ordbok
 2. olikartad

  o`likartad adj. olikartat ORDLED: o--lik-art-ad
  Svensk ordbok
 3. olikhet

  olikhet, matematisk formel som innehåller något av tecknen < (mindre än), ≤ (mindre än eller lika med), > (större än), ≥ (större än eller lika med) eller ≠ (skild från) och alltså jämför två storheter.
 4. isoperimetriska olikheten

  isoperimetriska olikheten, den olikhet som säger att om en plan kurva har längden L och omsluter arean F så gäller L 2≥4π F och att likhet endast gäller för en cirkel.
 5. daglig olikhet

  daglig olikhet, i tidvattensteorin skillnaden i vattenstånd mellan de två högvatten som inträffar under dygnet.
 6. Gårdings olikhet

  Gårdings olikhet, grundläggande s.k. a priori-olikhet för partiella differentialekvationer, dvs. en olikhet som direkt från differentialekvationen utan att lösa densamma ger en uppskattning av lösningarna med hjälp av ekvationens högerled.
 7. Hölders olikhet

  Hölders olikhet, olikhet som gäller för vektorer.
 8. Tjebysjovs olikhet

  Tjebysjovs olikhet, sats inom sannolikhetsteorin
 9. Cauchys olikheter

  Cauchys olikheter, de olikheter som begränsar storleken hos derivatorna ƒ (k)( a) av en holomorf funktion om man har en begränsning M för funktionens absolutbelopp på en cirkel | z–a| =  r.
 10. Booles olikhet

  Booles olikhet, en sats inom sannolikhetsteorin.