1. Ollén

  Ollén, släkt med många medlemmar knutna till Svenska Morgonbladet (SvM).
 2. Gunnar Ollén

  Ollén, Gunnar, 1913–2014, litteraturforskare, radio- och TV-man, chef för Sveriges Radios södra distrikt 1950–79, professors namn 1989; jämför släktartikel Ollén.
 3. Olle Nygren

  Nygren, Olof ( Olle),” Varg-Olle”, född 1929, motorcyklist, populär och framgångsrik i alla mc-sporter men specialist inom speedway.
 4. Olle Nyman

  Nyman, Olle, 1909–99, konstnär, professor vid Konsthögskolan 1953–63; son till Hilding Nyman.
 5. Olle Nordemar

  Nordemar, Olof ( Olle), 1914–99, filmproducent.
 6. Olle Nordberg

  Nordberg, Olle, 1905–86, konstnär.
 7. Olle Nivenius

  Nivenius, Olle, 1914–2002, präst, biskop i Lunds stift 1970–80.
 8. Olle Nystedt

  Nystedt, Bengt Olof ( Olle), 1888–1974, domprost i Göteborg 1937–42, pastor primarius i Stockholm 1942–58, överhovpredikant 1959–73.
 9. Olle

  Olle, mansnamn, smekform för Olof.
 10. olla

  olla, ålla, torklåda, vanligen avsedd för skördade produkter, till exempel frukt.