1. ollon

  ollon är hos kvinnan den yttersta delen av klitoris och hos mannen den yttersta delen av penis.
 2. ollon

  ollon, nötfrukten hos ekar ( ekollon) och bokar ( bokollon).
 3. ollon

  ollon [ål`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: oll-on-et
  Svensk ordbok
 4. Gustaf Ollon

  Ollon, Gustaf, psalmdiktare, se Ållon.
 5. ollonsvin

  ollonsvin, tamsvin, som betar i ek- och bokskogar.
 6. ollonborre

  ollonborre, Melolontha melolontha , art i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 7. ollonår

  ollonår, år med särskilt stor mängd ek- eller bokollon (trädens frukter), ett fenomen som aldrig förekommer två år efter varandra.
 8. ollonmaskar

  ollonmaskar, Enteropneusta , klass i djurstammen Hemichordata.
 9. ollonskott

  ollonskott [ål`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: oll-on--skott-et
  Svensk ordbok
 10. ollonsvin

  ollonsvin [ål`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: oll-on--svin-et
  Svensk ordbok