1. ollonborre

  ollonborre, Melolontha melolontha , art i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 2. larv

  larv, hos djur oftast fritt levande ungdomsstadium som till sin byggnad och funktion markant avviker från de vuxna, dvs. könsmogna, individerna.
 3. ollonborre

  ollonborre [ål`-] subst. ~n ollonborrar ORDLED: oll-on--borr-en
  Svensk ordbok
 4. bladhorningar

  bladhorningar, Scarabaeidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 25 000 arter, varav 96 i Sverige.
 5. fetpölsor

  fetpölsor, folklig benämning på ollonborrens, kastanjeborrens och andra större jordlevande skalbaggsarters larver.
 6. Melolontha

  Melolontha, det vetenskapliga namnet på ett släkte i skalbaggsfamiljen bladhorningar med två arter i Sverige, kastanjeborre och ollonborre.
 7. kastanjeborre

  kastanjeborre, Melolontha hippocastani , art i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 8. skalbagge

  ska`lbagge subst. ~n skalbaggar ORDLED: skal--bagg-en
  Svensk ordbok