1. olycksutredning

    olycksutredning, kartläggning i efterhand av hur en olycka har uppkommit.
  2. orsak

    orsak, det varur något kommer, alltså det som ger upphov till eller förklarar en viss verkan.

  3. olycka

    olycka, olycksfall , olyckshändelse, händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö.