1. om

  om, oṁ eller auṁ, helig stavelse, brukad i Indien sedan vedisk tid, ofta första ledet i ett mantra.
 2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, en av FN:s generalförsamling antagen universell förklaring om de mest grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. 

 3. Sagan om ringen

  Sagan om ringen, The Fellowship of the Ring, första delen av en romansvit i tre delar, The Lord of the Rings (”Härskarringen”), av den brittiske författaren J.R.R. Tolkien, utgiven 1954–55.

 4. lagen om avtagande avkastning

  lagen om avtagande avkastning, nationalekonomisk term.
 5. OM

  OM, nationalitetsbeteckning för Oman.
 6. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

  Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, egentligen Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, överenskommelse sluten 1950 mellan Europarådets medlemsstater.
 7. konventionen om biologisk mångfald

  konventionen om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD), Mångfaldskonventionen, fördrag undertecknat vid Riokonferensen 1992.

 8. FN:s konvention om barnets rättigheter

  FN:s konvention om barnets rättigheter, detsamma som barnkonventionen.
 9. Världstoppmötet om hållbar utveckling

  Världstoppmötet om hållbar utveckling, FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, UN World Summit on Sustainable Development ( WSSD), Rio +10, internationellt toppmöte i Johannesburg 2002, en uppföljning av FN:s konferens om miljö och utveckling ( Riokonferensen) tio år tidigare.
 10. Sagan om hästen

  Sagan om hästen, satirisk berättelse av Olof von Dalin, utgiven 1740.