1. omätlig

  o`mätlig adj. ~t ORDLED: o--mät-lig
  Svensk ordbok
 2. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.

 3. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 4. omättat fett

  omättat fett, näringsfysiologisk term för fett med hög andel av omättade fettsyror.
 5. fettsyror

  fettsyror, alifatiska karboxylsyror med grundformeln CH3(CH2)nCOOH.

 6. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 7. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 8. desaturation

  desaturation, desaturering, process där en fysikalisk eller kemisk mättnad reduceras eller upphävs.
 9. alifatisk förening

  alifaʹtisk förening, alifatmättad eller omättad kemisk organisk förening som innehåller öppna eller ringformiga strukturer men inte någon bensenring. 

 10. avokado

  avokado, avocado, advokatpäron, alligatorpäron, Persea americana, art i familjen lagerväxter.